кушма

 • 121һич — I. рәв. 1. Бөтенләй, бер дә үрдәк биргән каз алыр, һич бирмәгән ни алыр?. Беркайчан да һич эше бетмәс 2. а. Бернинди, бертөрле дә; һичбер һич хәбәре юк иде. II. ҺИЧ – Кайбер кушма алмашлыкларда кире кагуны (юклыкны белдерә торган беренче кисәк;… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 122шеф — 1. Аерым оешмага, коллективка даими ярдәм итүне үз өстенә алган кеше яки оешма. Мал, кош һ. б. ларны карарга, тәрбияләргә алган кеше 2. Дәүләт күләмендә дәрәҗәле зур начальник, нин. эш белән җитәкчелек итүче кеше. Начальник, башлык, җитәкче (үз… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 123штат — I. Кайбер дәүләтләрдә үзидарәгә хокукы булган административ территориаль берәмлек Америка Кушма Штатлары 1918 елда Идел Урал Штаты төзүгә зур өметләр баглана иде. II. ШТАТ – 1. Берәр оешмада эшләүчеләрнең даими составы 2. ШТАТ РАСПИСАНИЕСЕ –… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 124шул — и. 1. Сөйләүче һәм тыңлаучы өчен таныш булган әйбер, күренеш яки вакыйганы күрсәтү өчен кулланыла торган алмашлык. Алда әйтелгән фикерне җыйнау, гомумиләштерү өчен кулланыла анда аяк атлама – бездән әмер шул. Кушма җөмләләрдә баш җөмләнең хәбәре… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 125югыйсә — терк. 1. Кушма җөмләдәге сәбәп яки нәтиҗә җөмләне баш җөмләгә бәйләү, теркәү өчен – димәк, күрәсең сүзләре белән кулланыла акылы да җитенкерәми күрәсең, югыйсә начар малай түгел 2. Ихтимал булган сәбәпләрнең юклыгын белдергән җөмләне гаҗәпләнү… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге